Fuckitter Hakkında
Fuckitter, bir incitter alt kuruluşudur. Are you taking life too seriously and angry at everything? Are you stressed because of work, family or relationship problems? Are you tired of focusing your time and energy on projects and activities without seeing any positive results? Do you feel like you have weight of the world crushing down on your shoulders? If you're having these, well we have just a solution for you. We have created this web site just for you.

Fuckitter, incitter ağının bir parçasıdır. Bu siteye üye olma şartları

-Kişinin 13 yaş ve üstü olması.
-Türkçe kelimeleri doğru kullanması.
-Kişisel hak ve özgürlükleri ihlal etmemesi.
-Devlet ve Kamu görevlilerine hakaret edilmemesi.
-Şahıs üzeri hakaret yapılmaması.
(Türkiye Cumhuriyeti Hakaret Kanunu aşağıdaki gibidir okuyunuz)
*Hakaret
MADDE 125 - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (SULH CEZA MAHK.)
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/15)

(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/15)

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

TCK MADDE 84. - (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

- Irkçı ve ayrımcı söylemlere yer vermemek.
- Site üzerinde vandallık ve site huzurunu kaçırıcı eylemler.
- Site üyeleri arasında huzursuzluk, polemik yaratacak konuşmalarda bulunmamak.
- Toplumsal değerlere karşı duyarsızlık ve bunların site üzerinde cümle içersinde sarf edilmesi (İstiklal Marşı, Şehitlik, Askerlik v.b.)
- Pornografik içerik paylaşılmaması.
- Kişilerin adları kısaltarak, kelimesini değiştirerek ve hedef belirtmeyen dolaylı yollarla yorum yapılmalıdır.
- Bu koşullarda site üzerinde silinen iletilerin hesabını sormamak.

Bu temel şartlar altında kişi sitede varlığını sürdürebilir.